Zobacz jak możesz pomóc lub
Firma lub organizacja

Dla firm

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Zachęcamy do wykorzystania potencjału jakie daje zaangażowanie w działania społeczne firm. Pracownicy i przedsiębiorstwa, mający wspólny cel, lepiej się rozumieją i współpracują tworząc zespół, którego nadrzędnym motto jest: „moja firma, nasz cel”.

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy: sponsorowanie wydarzeń i kampanii, akcje specjalne, wolontariat pracowniczy i inne działania, które łączy jeden cel - poprawa warunków leczenia i rehabilitacji naszych pacjentów.

 

Payroll giving: alternatywa dla 1%.

W polskim prawie podatkowym istnieje możliwość przekazania na rzecz potrzebujących tzw. „payroll giving”, czyli darowizny z końcówki wynagrodzenia. Darowizna, w ustalonej wcześniej wysokości, za zgodą pracownika jest wówczas automatycznie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia. Ten sposób przekazywania darowizny, jest równie prosty jak 1% podatku. Wymaga jedynie pisemnej deklaracji o przeznaczeniu i wysokości dotacji. Pracownik, w każdej chwili może zrezygnować z udziału w projekcie lub zmienić dowolnie wysokość odpisu. Ten sposób wsparcia jest też objęty ulgą podatkową od przekazanych darowizn.