Zobacz jak możesz pomóc lub
Firma lub organizacja

Info prasowe

 

 • W Polsce, rocznie stwierdza się od 110 do 140 nowych zachorowań na nowotwór w grupie 1 mln dzieci i młodzieży, co stanowi 11-14 zachorowań na 100.000 osób. To jest ok. 1.100 -1.200 nowych zachorowań. 
 • W Wielkopolsce, pomimo coraz mniejszej populacji dzieci i młodzieży, przez kilka ostatnich lat obserwowany jest bardziej dynamiczny wzrost liczby nowych rozpoznań choroby nowotworowej w tej populacji z nieco ponad 90 dzieci w 2010 r. do ponad 110 w 2012 r.
 • W Polsce jak i na świecie, nowotwory pomimo spektakularnego postępu w ich diagnostyce i leczeniu, nadal w populacji dzieci powyżej 1 roku życia są drugą, po wypadkach i urazach, przyczyną zgonów. 
 • Obserwuje się stały wzrost zachorowań na nowotwory u dzieci, który wynosi średnio ok. 0,8%/rok.
 • Ryzyko zachorowania na złośliwy nowotwór w pierwszych 15 latach życia wynosi w Polsce ok. 1 na 625 obserwowanych dzieci.
 • Obecnie wyleczenie uzyskuje 70–80% dzieci z rozpoznaniem nowotworu, a jedną z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych w leczeniu choroby nowotworowej jest późno postawiona diagnoza.
 • W Polsce nadal aż ok. 70-75% dzieci z chorobą nowotworową trafia do ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej wysokich stadiach zaawansowania (III-IV faza).
 • W ciągu roku w poznańskiej klinice realizowanych jest ok 3000 hospitalizacji (3108 w 2012r., wg. danych statystycznych szpitala) i 25-30 przeszczepów szpiku kostnego. W trakcie leczenia podtrzymującego, dzieci znajdują się pod opieką Poradni Onkologicznej, dotyczy to obecnie ok. 900 pacjentów.
 • Liczba dziecięcych łóżek onkologicznych w 17 ośrodkach onkologii dziecięcej w Polsce  wynosi 574, co oznacza, że na jedno łóżko onkologiczne przypada 12.7 tys. dzieci. W Wielkopolsce żyje ok. 740 tys. dzieci i młodzieży w wieku do końca 18 roku życia, liczba dziecięcych łóżek onkologicznych powinna wzrosnąć o ok. 15-20%.
 • Zasoby infrastrukturalne jedynego ośrodka specjalistycznego w regionie uniemożliwiają prowadzenie diagnostyki i leczenia nowotworów u noworodków oraz leczenia rehabilitacyjnego u dzieci z choroba nowotworową, zdiagnozowano następujące braki w tym zakresie:
  • Niewystarczająca ilość powierzchni do magazynowania komórek krwiotwórczych oraz brak centralnej instalacji zasilania ciekłym azotem.
  • Ograniczona dostępność do świadczeń z zakresu onkologicznej chirurgii dziecięcej
  • Ograniczona dostępność do usług intensywnej terapii pediatrycznej
  • Ograniczona dostępność do świadczeń anestezjologów dziecięcych
  • Ograniczenia w dostępie do świadczeń w zakresie badania ultrasonograficznego
  • Ograniczenia w dostępie do świadczeń w zakresie diagnostyki patomorfologii dziecięcej
  • Ograniczenia w prowadzeniu diagnostyki w pracowni cytofluorymetrii (Immunologii Hematologicznej)
  • Trudne warunki diagnostyki i leczenia na oddziałach onkologiczno-hematologicznych stacjonarnych
  • Brak zaplecza socjalnego dla rodziców i ich opiekunów podczas diagnozowania i leczenia szpitalnego ich dzieci z choroba nowotworową
  • Ograniczony dostęp do świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów u noworodków
  • Ograniczony dostęp do świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w ramach oddziału dziennego onkologicznego
  • Ograniczony dostęp do wsparcia psychologicznego dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin.
  • Ograniczony dostęp do usług rehabilitacji dzieci z choroba nowotworową
  • Braki infrastrukturalne w pracowni leku cytostatycznego

 

Źródło: 

Opracowanie: Onkologia i hematologia dziecięca w Wielkopolsce. Analiza problemów zdrowotnych
i propozycja interwencji. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku
u Dzieci Poznań, Listopad 2013 roku.