/upload/pictures/hugging.jpg
Dzieciaki Chojraki to
Stowarzyszenie Wspierania
Transplantacji Szpiku
i Onkologii Dziecięcej
w Poznaniu
Wybierz

Cele

  • Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby transplantacji komórek krwiotwórczych wszystkich rodzajów przeprowadzanych w czasie i w warunkach zgodnych ze standardami określonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2004/23/EC z dnia 31 marca 2004 r. oraz przez Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT ze stycznia 2005 r. w sprawie jakości i bezpieczeństwa dawstwa, opracowania, testowania, zabezpieczania, przechowywania i przeszczepiania ludzkich komórek i tkanek oraz obowiązującymi obecnie, zgodnymi ze współczesną wiedzą medyczną protokołami terapeutycznymi, poprzez wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów i odczynników, a także poprzez opłacanie nieodzownych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. 
  • Finansowanie pobytu w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku. 
  • Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku, w tym opracowywanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami. 
  • Pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
  • Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania. 
  • Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Transplantacji Szpiku Instytutu Pediatrii UM w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie. 
  • Zapewnienie dzieciom z chorobami nowotworowymi warunków leczenia zgodnych ze standardami opracowanymi dla oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej poprzez wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano - remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów i odczynników, a także poprzez opłacanie nieodzownych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.